fbpx

Mì sốt kem kểu Ý

12 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, HCM