Paté gan ngỗng Pháp

Paté gan ngỗng Pháp

12 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, HCM