Ôliu Tây Ban Nha thượng hạng

12 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, HCM