Thập cẩm hun khói 4 vị

12 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, HCM